IT sistemi təşkil edən bütün avadanlıqların və serverlərin təhlükəsiz, etibarlı və fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək üçün istifadə olunur. Server otağında optimal mühitin yaradılması üçün aşağıdakı göstəricilər nəzərə alınmalıdır:


• Otaqdakı havanın tempraturu (180C – 240C)
• Havanın nisbi rütubətliliyi (30% - 55%)
• İşıqlandırma səviyyəsi (540 lk)

Bundan başqa server otağındakı avadanlıqların fasiləsiz fəaliyyətini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün aşağıdakı avadanlıqları quraşdırmaq lazımdır:


1. Enerji sistemi

• Generator
• UPS
• Paylayıcı qurğu

2. Mikroiqlim qurğuları

• Kondensioner
• Havalandırma sistemi

3.Təhlükəsizlik qurğuları

• Girişə nəzarət qurğusu
• Mühafizə xəbərdarlıq qurğusu (siqnalizasiya)
• Yangın xəbərdarlıq qurğusu
• Video müşahidə qurğusu (kamera)
• Avtomatik yanğınsöndürmə sistemi

Server otaqlarınızın qurulmasında Data Line şirkətinə güvənə bilərsiniz.